คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล รับสมัครจนท.บริหารงานทั่วไป บัดนี้-11ก.ย.64


 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยี ประยุกต์ คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา **ทำงานศาลายา และ ศิริราช อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท

  • – อายุไม่เกิน 35 ปี
  • – จบการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • – สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และทำงานล่วงเวลาได้

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรือ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/ E-Recruitment/index.php ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ