ร้อง น.ศ.ป.ตรี อาชีวะ ไม่ได้รับเงินเยียวยา 2 พัน วอน ‘ตรีนุช’ เร่งแก้ไข

ร้อง น.ศ.ป.ตรีอาชีวะ ไม่ได้รับเงินเยียวยา 2 พัน วอน ‘ตรีนุช’ เร่งแก้ไข

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ม.6 ระดับอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตราส่วน 6:4 โดยค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50 เป็นต้น ตนในฐานะภาคประชาชนและติดตามการทำงานในภารรัฐมาอย่างต่อเนื่องได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองและนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยสถาบันที่เปิดสอนปริญญาตรีทั่วประเทศ มี 23 แห่ง และปัจจุบันมีนักศึกษากำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีกว่า 13,000 คน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการสอนในระดับปริญญาตรี ในสังกัด ศธ. แต่ไม่ได้การพิจารณาเงินเยียวยา การค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแต่อย่างใด


“ศธ.คงลืมไปว่า มีการจัดการสอนระดับปริญญาตรี อยู่ในกระทรวง หรืออาจเป็นความบกพร่องของ สอศ. ที่ไม่ได้มีการเสนอ จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อ น.ส.ตรีนุช เทีนยทอง รัฐมนตรี ศธ. ทำให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วนของศธ. จึงไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการเยียวยา ทั้งที่มีความเดือดร้อนจากผลกระทบเช่นเดียวกัน ผู้เรียนทกระดับในนามภาคประชาชนและผู้ปกครองและนักศึกษาป.ตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา ขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการศธ. และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ออกมารับผิดชอบและหาทางแก้ไขโดยเร็ว”นายเศรษฐศิษฏ์ กล่าว

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ