องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา


 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

4. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

5. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 – 10 กันยายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและ เวลาราชการเท่านั้น) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4421-8122 ต่อ 1 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ