ครม.อนุมัติงบกลาง 105.59 ล้าน ให้กรมประชาฯ ทำสื่อรณรงค์เอาชนะโควิด

ครม.ไฟเขียวงบกลาง 105.59 ล้านบาท ให้ กรมประชาฯ รณรงค์ เอาชนะโควิด-19 เร่งสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ด่วน ภายใน ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำเป็นงบประมาณ 2564 งบกลางจำนวนเงิน 105.59 ล้านบาท ให้กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เอาชนะโควิดตามมาตรการเร่งด่วน สำหรับผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันและการแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบมาจากโควิด-19 เฉพาะกิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วน หรือภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยคำนึงถึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ระบุว่า มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการบริหารการจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบมหาศาลต่อชีวิติความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งเกิดการเผยแพร่ข่าวปลอม หรือการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร หรือเฟคนิวส์ เป็นจำนวนค่อนข้างมากทำให้ประชาชนเกิดความสับสนเข้าใจผิด และอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งที่บานปลายได้

ดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกรวดเร็วรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดและวิธีปฏิบัติตน การรับมือจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสื่อสารภาครัฐต้องเร่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศไทย จะส่งผลให้การบริหารงานของโควิด-19 ในภาพรวมประสบความสำเร็จสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อและสร้างความเชื่อมั่นประชาชนได้

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ