โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 22 อัตรา 8-19 ก.ย.64

 

โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กันยายน 2564

โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มการพยาบาล) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบัญชี) 2 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงานหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงานหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ) 1 อัตรา วุฒิ ปวส.สาขาวิชา เครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์ อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น6 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล) จำนวน 12 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. ทุกสาขา

7. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.

8. ตำแหน่งพนักงานเปล (กลุ่มการพยาบาล) 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.ทุกสาขา

9. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ) 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 -19 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ