กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 รับสมัครพนักงานบริการ


 

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 สำนักงบประมาณ

ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ) 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ

ยื่นเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ (ส่งกองจัดทำ งบประมาณเขตพื้นที่ 5 สำนักงบประมาณ เลขที่ 29/1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000) หรือ email : [email protected] หรือนำส่งด้วยตนเอง ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว ชื่อ – นามสกุล เพศ ศาสนา อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน (ถ้ามี) ความรู้ความสามารถพิเศษ หรืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ) พร้อม รูปถ่ายหน้าตรง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบประกาศนียบัตร และผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 – 10 กันยายน 2564 โดยจะสัมภาษณ์และทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และจะแจ้งนัดหมายทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไป

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ