สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา บัดนี้-16 ก.ย.64

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

1. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต จังหวัดระยอง) วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วนศาสตร์ หรือสาขาเศรษฐศาสตร บัณฑิต (การเงิน ฯ) หรือสาขาบริหารธุรกิจ (บริหารงานบุคคล)

3. ผู้จัดการหอพัก 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ในวัน และเวลาทำการ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ([email protected]) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนระบุหน้าซองส่งถึงงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ สถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดาอาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ (604) สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 13000 โดยสถาบันกำหนดรับเอกสารจากเวลาที่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ วันที่ประทับตราไปรษณีย์ถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ