กทม. เตรียมเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. 50 เขต

คนกรุงฯ เตรียมเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ช่วง พ.ย.นี้ ล่าสุด กกต. ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. 50 เขตเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 28 ส.ค. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งลงนามโดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมาตรา 19 และ 20 ของพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพ ออกเป็น 50 เขตเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละ 1 คน

หลังมีประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว กกต. ก็เตรียมพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยในขณะนี้ กกต.กำลังเร่งพิจารณาเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งเทศบาลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ และผู้ว่าฯ กทม. ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่อาจดำเนินการไปพร้อมกับการเลือกตั้ง อบต.ทั่วประเทศด้วย

อ่าน ราชกิจจานุเบกษา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ