องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา 1-9 ก.ย.64

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รร.บางลายพิทยาคม) 1 อัตรา

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1) ตำแหน่ง คนงาน 3 อัตรา


2) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา

3) ตำแหน่ง ภารโรง 1 อัตรา

4) ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา

5) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง 1 อัตรา

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 1-9กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 5661 5243 ต่อ 350 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร http://www.phichitpao.go.th/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ