กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 บัดนี้-27ส.ค.64

 

 

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430.- บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท

  • เพศชาย/หญิง
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันประกาศรับสมัครวันแรก)
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานระเบียบงานสารบรรณเป็นอย่างดี
  • มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word และ Excel) และมีความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
  • มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการ
  • สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่า นั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

รับสมัคร ตั้งแต่ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 – วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 0900 – 1600 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และต้องสมัครด้วยตนเอง


 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ