กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (13 – 24 ม.ค.57)

กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 ม.ค.57

กรมการค้าภายใน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการชั่งตวงวัด
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการชั่งตวงวัดตามคำแนะนำแนวทางคู่มือปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด และหรือตรวจสอบการใช้เครื่องชั่งตวงวัด และสินค้าหีบห่อ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการได้ 2 วิธี คือ
1.ชั้น 8 ห้อง 20808 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ อาคารกรมการค้าภายใน เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร 0 2507 5984, 0 2507 5998

2.สมัครสอบทางไปรษณีย์ (รายละเอียดตามลิ้ง)

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ทาง www.dit.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ