สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา บัดนี้-31 ส.ค.64

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคม 2564

สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยงานในสังกัด (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ทุก สาขา หรือปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางชีววิทยา ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางอุตสาหกรรมคณิตศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์และทางวิศวกรรมไฟฟ้า

วิธีสมัคร
– สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ การเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง ต้องเป็นไปตามมาตรการการกักตัวสำหรับผู้ที่เดิน ทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตามประกาศและคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ http://www.surin.go.th/index.php หรือสอบถาม 044-513305
– ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ EMS โดยทำการจ่าหน้าซองถึง ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ตู้ ปณ. 43 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 วงเล็บ มุมซอง (สมัครงาน) ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยถือวันประทับตรา ไปรษณีย์เป็นสำคัญ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ