สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา


 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564

จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเกาะเต่า วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชัยบุรี วุฒิ ป.ตรีสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลพนม วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ตลอด 24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ