งบปี 65 ส.ส.ก้าวไกล เผยค่าข้าวประชุมสภา มื้อละ 861 – พบมีงบไปต่างประเทศ 85 ล้าน

เท่าพิภพ ส.ส.ก้าวไกล เสนอตัดงบรายจ่ายสภา หลังเฉลี่ยค่าข้าวมื้อละ 861 บาท วันละ 3 มื้อ แนะตัดลงครึ่งหนึ่งก็ได้ ชี้ควรตัดงบ ส.ส. และ ส.ว. เดินทางไปต่างประเทศทั้งหมด ช่วงโควิด 19

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระ 2 และ 3 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท เป็นวันที่ 4 ก่อน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการอภิปราย ก่อนจะมีการลงมติเสร็จสิ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา

ด้าน นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส. พรรคก้าวไกล อภิปรายขอตัดลดงบประมาณ มาตรา 30 งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐสภา ลง 10% ในส่วนค่าอาหารของสมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ส. และส.ว. ในส่วนนี้ขอให้อย่าโกรธกัน ตนรู้เพราะที่พูดอย่างนี้เพื่อนอาจจะแบนก็ได้

ในส่วนค่าอาหารของสมาชิกรัฐสภาในวันที่มีการประชุม รัฐสภาได้ตั้งงบในปี 2565 อยู่ที่ 87 ล้านบาท ซึ่งเมื่อคำนวณแล้ว จะประชุม 120 วันต่อสมัยประชุม หรือคิดเป็น 17 สัปดาห์ 1 ปี มี 2 สมัยการประชุม เท่ากับ 34 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 3 มื้อ และเมื่อคำนวณทั้งหมดแล้วจะรับประทานรวมอยู่ที่ 102,000 มื้อ เมื่อคิดราคาอาหารต่อมื้อแล้ว อยู่ที่มื้อละ 861 บาท และเมื่อทราบราคาอาหารต่อมื้อแล้วเป็นที่ตกใจว่าเยอะเกินไปหรือไม่สำหรับสถานการณ์ตอนนี้

สภาของเราควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะเราเป็นผู้จัดทำงบประมาณ และเราก็เป็นคนโหวตผ่านหรือไม่ผ่าน จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นในการไม่ตั้งงบที่มากเกินไป ในการอภิปรายงบประมาณในครั้งนี้เพื่อนสมาชิกเราได้อภิปรายกันตลอดเวลาว่าทุกหน่วยงาน เช่น กระทรวงกลาโหม จัดซื้ออะไรที่แพงกว่าท้องตลาด สิ่งนี้ไม่สมควรและควรที่จะปรับลด

นอกจากค่าอาหารของสมาชิกในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ยังมีค่าอาหารสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ และวิสามัญ อีกจำนวน 34 ล้านบาท ซึ่งบางวันการประชุมกรรมาธิการก็ตรงกับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร เราสามารถมาทานอาหารในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้

ในส่วนค่าอาหารของ ส.ว.ในวันที่มีประชุมในปี 2565 ตั้งไว้ที่ 14 ล้านบาท เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว ค่าอาหารของ ส.ว.ในวันประชุมอยู่ที่มื้อละ 582 บาท จะเห็นได้ว่าค่าอาหารของ ส.ส.จะแพงกว่า ส.ว. อยู่ที่ 279 บาท ขณะที่ค่าอาหารสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการของ ส.ว.ในปี 2565 ตั้งไว้ที่ 15 ล้านบาท รวมแล้วงบค่าอาหารจัดเลี้ยงทั้งรัฐสภาอยู่ที่ 152 ล้านบาท ตนจึงขอเสนอให้ปรับลดลงครึ่งหนึ่ง เราก็คงจะทานกันได้ แล้วไม่เข้าใจว่าทางรัฐสภาจะตั้งงบประมาณดังกล่าวให้เหลือไว้ทำไม อยากจะให้การปรับลดงบประมาณตรงจุดนี้ไปลงที่งบประมาณด้านอื่น

นอกจากนั้นในปี 2565 รัฐสภายังปรากฏงบประมาณในการเดินทางไปต่างประเทศในส่วนของ ส.ส. 63 ล้านบาท และ ส.ว.จำนวน 22 ล้านบาท รวมเป็น 85 ล้านบาท งบประมาณจุดนี้ตนจึงขอเสนอตัดออก 100% เนื่องจากในปีนี้เราก็ไม่ได้เดินทางไปไหนกันอยู่แล้ว เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด และควรนำงบประมาณในส่วนดังกล่าวไปช่วยในส่วนราชการอื่นและช่วยเหลือประชาชนจะดีกว่า

ส่วนผลการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ในวาระ 2 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ที่ประชุมลงมติเห็นชอบ วาระ 3 ทั้งฉบับ ด้วยคะแนน 257 เสียง และเห็นชอบกับข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เพี่อส่งไปให้คณะรัฐมนตรีไปดำเนินการต่อไป ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 127 และข้อ 105 ด้วยคะแนน 430 เสียง

 

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ