โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา

 

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์

2. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มการพยาบาล) 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาพณิชยการ

4. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาพณิชยการ

5. ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

6. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลาย

7. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มการพยาบาล) 6 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

8. ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มการพยาบาล) 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

9. ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 5 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

10. ตำแหน่งพนักงานบริการ(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา) 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

11. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหารจำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564 ในวันและเวลา ราชการ (ภาคเช้าเวลา 8.30 น. – 11.30 น.) (ภาคบ่าย 13.00 น. – 16.00 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ