กองป้องกันการบาดเจ็บ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา


 

กองป้องกันการบาดเจ็บ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม – 4 กันยายน 2564

กองป้องกันการบาดเจ็บ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

ผู้สนใจสมัครสามารถมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร มาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค เลขที่ 88/21 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยวงเล็บมุมซองด้านขวาว่า “สมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2564 – 4 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ และถือวันที่ที่ทำ การไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้ประสงค์จะสมัครเป็นวันที่สมัครงานจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นั้น กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2195 5802 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ