‘บิ๊กตู่’ ไม่ท้อ ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยโควิด รพ.พระมงกุฎ ที่เสริม ward covid 100 เตียง

“บิ๊กตู่” ไม่ท้อ ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยรวม โควิด-19 รพ.พระมงกุฎ ที่เสริม ward covid 100 เตียง รองรับผู้ป่วยประชาชนทั่วไป ก่อนรุดอ.บางพลี ตรวจเยี่ยม รพ.สนามแสงแห่งใจ ที่เป็นความร่วมมือจากรัฐและเอกชน รับผู้ป่วยระดับเขียว-เหลืองอ่อน รวม 450 เตียง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 ส.ค.ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วย โควิด-19 ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชั้น 4 ใช้เป็นพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ซึ่งขณะนี้กำลังต่อเติม และปรับพื้นที่เปิด ward covid 100 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยประชาชนทั่วไป โดยมีพล.ท. ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก และพล.ท. ธารา พูนประชา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยแพทย์พระมงกุฎเกล้า ให้การต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานจาก พล.ต. สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

จากนั้น เวลา 11.00 น.นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ ช.วัดคลองปลัดเปรียง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์และ MQDC ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังรายงานการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจชมวีดิทัศน์ “กว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ”

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ที่ประกอบด้วย โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ บริษัทอีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัททีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล จำกัด มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มูลนิธิอริยวรารมย์ และมูลนิธิพุทธรักษา โดยแต่ละภาคีเครือข่ายได้ร่วมมือกันทั้งด้านการก่อสร้าง ระบบปรับอากาศ การบำบัดน้ำเสีย การจัดส่งทีมแพทย์และพยาบาล และสภาพแวดล้อมโดยรวม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขั้นสูงสุดต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ มีขนาด 450 เตียง รับผู้ป่วยระดับสีเขียวและสีเหลืองอ่อน ภายใต้การดูแลจากโรงพยาบาลในเครือ
พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 9 สิงหาคมเป็นต้นมา

โอกาสนี้ นายกฯได้เยี่ยมชม ห้อง Command Center ชมการสาธิตการทำงานหุ่นยนต์ปิ่นโต และแอพพลิเคชั่น ไข่ต้ม ฮอสพิทอล ก่อนเดินทางกลับ

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ