มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครผู้ประสานงานระหว่างประเทศ บัดนี้- 3 ก.ย.64

 

(ครั้งที่ 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://personnel.crru.ac.th หรือขอรับใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ 3 วิธี ดังนี้


1.สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยแนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ส่งถึง กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 (วงเล็บมุมซองสมัครงาน) ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2564 ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

2.สมัครทางอีเมลล์ ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ โดยแนบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ส่งถึงอีเมลล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ วันที่ 16 สิงหาคม-3 กันยายน 2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 0-5377-6000 ต่อ 1849

3. สมัครด้วยตนเองยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์ แนบเอกสารหลักฐาน ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 15.00 น. ในวันทำการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ