สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา






 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-31 สิงหาคม 2564

จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (ปฏิบัติงานกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหนองสูง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ จุดรับสมัคร (ลานใต้อาคารหลัง ใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในวันราชการ เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ