คณะสาธารณสุขฯ มธ.รับสมัครอาจารย์ด้านชีวอนามัย บัดนี้-30ส.ค.64

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่งอาจารย์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน Safety and Health Engineering, Industrial Safety Engineering, หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ ที่สํานักงาน เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการหรือ ส่งไปรษณีย์มาที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โดยคณะฯ จะรับพิจารณาใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ส่งถึงคณะฯ ภายใน วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เท่านั้น แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดสามารถ download ได้ที่ http://www.fph.tu.ac.th ไปที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0256444409 ต่อ 741011 (ติดต่อคุณอังคนา นามสุข/ คุณอมรา ประทีปชัยเกษม) Email Amara.pafph.tu.ac.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ