กรมการข้าว รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ ป.ตรี ไม่ผ่าน ก.พ. บัดนี้-20ส.ค.64

 

สำนักบริหารกลาง รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่พัสดุ บัดนี้-20ส.ค.64

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป นับถึงวันสมัคร
  • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
  • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานราชการพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามตำแหน่งที่สมัคร)

สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ และเวลาราชการ 8.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารกรมการข้าว สำนักบริหารกลาง ชั้น1 ห้องพัสดุ 112 พร้อมเตรียมสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 กันยายน2564 เป็นต้นไป ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ