มธ.จ่อนำเข้าวัคซีน! อาจารย์ธรรมศาสตร์โพสต์ ทำนองเดียวกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มธ.จ่อนำเข้าวัคซีน! อาจารย์ธรรมศาสตร์โพสต์ ทำนองเดียวกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หลังสภามหาวิทยาลัยมีมติโดยเอกฉันท์ให้ออกข้อบังคับ

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 นายอานนท์ มาเม้า ผู้ช่วยอธิการบดี คณะนิติศาสตร์ มธ. โพสต์เฟซบุ๊ก Arnon Mamout ระบุสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติเอกฉันท์ออกข้อบังคับ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของมธ. ให้นำเข้า ขึ้นทะเบียน ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ได้ ทำนองเดียวกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยระบุว่า ข่าวดีสำหรับประชาชนและสังคมไทยครับ วันนี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติโดยเอกฉันท์ให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564


เพื่อประกาศภารกิจและอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดหา นำเข้า หรือขึ้นทะเบียนบรรดาสิ่งจำเป็นทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นยา วัคซีน เวชภัณฑ์ เป็นการประกาศในทำนองเดียวกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับ

เชื่อว่าข้อบังคับนี้จะเป็นหมุดหมายที่ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศตัวเคียงข้างประชาชนในการฝ่าฟันสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงนี้ ด้วยพละกำลังที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีครับ

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ