ศบค.คาดติดเชื้อยังสูงอีก2เดือน ชงคุมเข้มถึง31ส.ค.- ธนาคารในห้างเปิดได้ถึง2ทุ่ม

“บิ๊กตู่”ถก ศบค.คาดตัวเลข ผู้ติดเชื้อยังคงสูงต่อเนื่องอีก 2 เดือน เสนอต่อมาตรการคุมเข้มถึง 31 ส.ค. ผ่อนคลายให้เปิดธนาคาร/สถาบันการเงินในห้าง ในพื้นที่สีแดงเข้มได้จนถึง 2 ทุ่ม

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 ส.ค.ที่ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ครั้งที่ 12/2564 ผ่านระบบ Video Conference ทั้งนี้ มีรายงานว่าระหว่างการประชุม ได้มีการประเมินสถานการณ์ การแพทยระบาดและการติดเชื้อของไวรัส โควิด-19 โดยคาดการตัวเลขผู้ติดเชื้อจะยังคงสูงในอีก 2 เดือน คือเดือนนี้และเดือนหน้า

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าได้มีการเสนอ คงมาตรการต่อที่ประชุม ศบค.สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม)ในส่วนของการจำกัดการเดินทาง กำหนดให้ เลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นการเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น โดยห้ามออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. , งดให้บริการขนส่งข้ามเขตจังหวัด, การตั้งด่านสกัดระหว่างเขตจังหวัดตามมาตรการที่ราชการกำหนด สำหรับการจัดกิจกรรม ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 5 คน ในส่วนของร้านอาหาร ห้ามบริโภคภายในร้าน ขายได้ แบบนำไปบริโภคที่อื่น เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น. งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน , ในส่วนของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ให้เปิดบริการได้เฉพาะร้านอาหาร/เครื่องดื่ม โดยเฉพาะผ่าน delivery service ร้านขายยา/เวชภัณฑ์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สำหรับธนาคารและสถาบันการเงินเปิดได้ไม่เกิน 20.00 น.

สำหรับร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม ยังไม่อนุญาตให้มีการเปิดกิจการ หรือปิด ส่วนสถานศึกษาทุกระดับ/สถาบันกวดวิชา ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ในส่วนของสถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬายังคงให้ปิด


ในส่วนของพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในส่วนของการจำกัดการเดินทาง ให้มีการตั้งจุดตรวจด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทาง สำหรับการจัดกิจกรรมนั้นกำหนดห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 20 คน ในส่วนของร้านอาหาร สามารถบริโภคในร้านได้เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. โดยงดการจำหน่ายและงดดื่มสุราภายในร้าน ในส่วนของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ โดยจำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย , ในส่วน ร้านเสริมสวย/สถาบันความงาม เปิดบริการได้ตามปกติตามมาตรการที่ราชการกำหนด สถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภทไม่เกิน 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

สำหรับพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่สีส้ม ไม่มีการจำกัดการเดินทาง ในส่วนของการทำกิจกรรมนั้นห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คนตามมาตรการที่ราชการกำหนด สำหรับร้านอาหารสามารถบริโภคในร้านได้เปิดได้ตามปกติ งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน ขณะที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า สามารถเปิดบริการได้ตามเวลาปกติ แต่ต้องปิดในส่วนเครื่องเกมส์ และสวนสนุก ร้านเสริมสวยสถานเสริมความงามเปิดบริการได้ตามปกติ สถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชา สามารถให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด เช่นเดียวกับสถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬาสามารถเปิดบริการได้ตามเวลาปกติทุกประเภท และจัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม โดยให้มีผลจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ