สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้างประจำ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2564

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน และลูกจ้างประจำ

1. พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย 1 อัตรา ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) วุฒิ ป.เอก สาขาวัสดุศาสตร์ เคมี เคมีวิศวกรรม พอลิเมอร์ ปิโตรเคมีพอลิเมอร์เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


2. ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) วุฒิ ป.ตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา สังกัดศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (สคช.) วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด-การบริการการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 0 2577 9388 หรือ 0 2577 9389
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (วิธีสมัครดูในประกาศ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ