สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา บัดนี้-24 ส.ค.64

สภากาชาดไทย สมัครงาน

 

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-24 สิงหาคม 2564 (หมายเหตุ สภากาชาดไทย ไม่ได้มีสถานะเป็นหน่วยงานราชการ)

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) งานกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี  ด้านการบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด, สังคมศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) งานห้องปฏิบัติการเม็ดเลือดแดง ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

3.ตำแหน่ง พยาบาล (ชั่วคราว) งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี (ปฏิบัติงานที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) งานเลขานุการผู้บริหาร ในงานอำนวยการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ด้านสังคมศาสตร์ ทุกสาขา

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา

6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี สาขาการเงินและบัญชี

7.ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ https://www.redcross.or.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ