องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

 


 

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564

องค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 73 /2564 รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3-5 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร

ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3-5 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

วิธีการรับสมัคร
1. กรณีสมัครด้วยตนเอง
ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อประกาศสมัครงาน ให้กรอกข้อความใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333
อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 จนถึงวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลา ราชการ
2. กรณีสมัครทางไปรษณีย์
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 จนถึงวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อประกาศสมัครงาน และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องและใส่ซองปิดผนึก ไปที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และเขียนตำแหน่งงานที่สมัครที่ มุมซอง ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร
3. กรณีสมัครทาง online
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน online ได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อรับ สมัครงาน ให้กรอกข้อความใบสมัคร และแนบเอกสาร หลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 จนถึงวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำ การสมัครผ่านทาง online เป็นวันสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ