สผ. รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ วุฒิ ป.โท บัดนี้-9 ส.ค.64

 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 2-9 สิงหาคม 2564

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ วุฒิ ป.โท กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก


ระยะเวลาการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-9 สิงหาคม 2564 ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
วิธีการสมัคร สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการรับสมัคร พร้อมส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครได้ตาม QR Code **ประกาศผลรอบแรกในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีเมล์ [email protected]
หรือสามารถโทรศัพท์เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวสุพิชชา ปลอดโปร่ง โทร. 09 6515 3464

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ