ด่วน! ศบค.ยังไม่ยอมให้ร้านอาหารในห้างซื้อกลับบ้าน เดลิเวอรี่เท่านั้น

ที่ประชุม ศปก.ศบค.-กทม.-สมาคมภัตตาคาร เห็นชอบร่วมกันให้ร้านอาหารในห้างฯเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตสามารถซื้อกลับบ้านได้ ส่วนร้านอาหาร stand alone ในห้าง ดีลิเวอรี่ได้เท่านั้น

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า การประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 (ศปก.ศบค.) ที่มี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศปก.ศบค. เป็นประธาน หารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาคมภัตตาคาร เพื่อหาข้อสรุปกรณีการเปิดร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าในรูปแบบเดลิเวอรี่ สามารถซื้อกับกลับ (take away) ได้หรือไม่ ว่า

ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า สามารถซื้อกลับบ้านได้เฉพาะร้านค้าที่อยู่ “ภายใน” หรือ “พื้นที่” หรือ “บริเวณ” ซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้น โดยหลังจากนี้ ฝ่ายกฎหมายของ ศบค.จะกลับไปทำคำนิยามให้ชัด เช่น คำว่า “Food delivery” รวมถึงคำว่า “take away” หรือไม่ และกำหนดคำนิยามของคำว่า “ซูเปอร์มาร์เก็ต” ให้ชัดว่า หมายถึง “ภายในซูเปอร์มาร์เก็ต” หรือ “พื้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ต” หรือ “บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต” ว่า กินความหมายถึง “ซูเปอร์มาร์เก็ต” ได้แค่ไหนที่จะให้สามารถซื้อกลับบ้านได้

อย่างไรก็ตาม ร้านอาหารตั้งเป็น stand alone ภายในห้าง ที่ประชุมสรุปว่าให้จำหน่ายในรูปแบบเดลิเวอรี่ได้เท่านั้น ไม่สามารถซื้อกลับบ้านได้ ทั้งนี้ เมื่อ ศบค.แก้ไขคำนิยามชัดแล้วจะประสานกับกทม.เพื่อออกเป็นคำสั่งกทม.ต่อไป

“ที่ประชุมกังวลว่า หากเปิดให้ร้านอาหารในห้างสามารถซื้อกลับบ้านได้ทั้งหมดจะทำให้ประชาชนเข้าไปแออัดในห้างซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในจำนวนมาก ๆ และขัดต่อข้อกำหนดที่มีเจตนาไม่ต้องการให้ประชาชนเคลื่อนย้ายออกจากบ้าน” แหล่งข่าวระบุ

ข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ