กระทรวงเกษตรฯ รับสมัคร จนท.ผลิตสื่อฯ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-10ส.ค.64

 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 บาท

  • มีความสามารถในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์เป็นบทโทรทัศน์บทสารคดี บทวิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟฟิกได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสารคดี ภาพยนตร์โฆษณา บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิกดีไซน์ หรือสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  • สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (Transcript) 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

*** หมดเขตการรับสมัครในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ***

ส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่ E-mail : [email protected] หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดโทรสอบถาม โทร. 02-2812505 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ