เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 14 อัตรา บัดนี้-13 ส.ค.64

 

เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 สิงหาคม 2564

เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือปริญญาตรีทางการศึกษา หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

4. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง 4 อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก งานบริการรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง ภารโรง โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 จำนวน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

2. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ มศ.3/ม.3

3. ตำแหน่ง คนงาน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง คนงาน งานบริการรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา

5. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอใบสมัคร และให้ยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-13 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ