สงขลา ขยายเวลาเคอร์ฟิวอีก14วัน หลังพบโควิดมีแนวโน้มเพิ่มและขยายวงกว้าง

สงขลา ขยายเวลาเคอร์ฟิว ออกไปอีก 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ะบาด หลังพบโควิดที่มีแนวโน้มเพิ่ม ขึ้น ยอมรับได้วัคซีนที่ได้รับจัดไม่เป็นไปตามเป้า

วันที่ 31 ก.ค.2564 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา เปิดเผยว่า พื้นที่ จ.สงขลายังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มพิ่มขึ้นและขยายวงกว้าง จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเร่งด่วน มีการขยายการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉินฉบับที่ 28 เช่นเคอร์ฟิว งดการจัดเลี้ยง ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน ห้ามเข้าสถานที่เสี่ยง การเดินทางเข้า-ออกจังหวัด ร้านอาหารและเครื่องดื่มงดนั่งทานที่ร้าน โดยขยายเวลาออกไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-16 ส.ค.2564

นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.สงขลา เปิดเผยว่า การจัดสรรวัคซีนฉีดให้ประชาชน จ.สงขลาตามที่ได้นัดหมาย จากเดิม 250,000 โดส เหลือ 150,000 โดส จากความผิดพลาดของบริษัทผลิตวัคซีน จึงต้องมีการปรับแผนการฉีดวัคซีน เร่งฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 608 ทำงานแบบเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น

ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มได้ไม่ตรงกำหนด อบจ.ได้รับการจัดสรรจากเดิม 50,000 โดส เหลือ 36,600 โดส จัดสรรฉีดให้ประชาชน 18,830 คน ทน.หาดใหญ่ 8,000 คน และ ทม.คลองแหได้ 400 คน

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ