คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มธ.รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรี

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC TU-GET และ TU-STEPS ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง แนบหลักฐานการสอบเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๒๔๘๖-๙๖๐๕-๖ ต่อ ๓๐๑๓ และ ๓๐๑๒ โทรสาร ๐-๒๔๘๖-๘๐๖๗ หรือสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://w3tds.tu.acth/userfiles/jobfiles/lobform-Eng.pdf หรือสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทาง E-mail: Warisalaaptu.ac.th บัดนี้-16ส.ค.64

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวนโหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ