องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจส่งเสริมพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจแล

อุตสาหกรรมไม้ ตลอดจนดำเนินการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และอนุรักษ์บริบาลช้างไทย รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.อ.ป. วุฒิ ป.โท

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียด ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0 2282 4617 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดที่ www.fio.co.th
รายละเอียด : http://www.fio.co.th/fioWebdoc64/j640709-info.pdf
ใบสมัคร : http://www.fio.co.th/fioWebdoc64/j640709-app.pdf

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ