สพฐ.ขอใช้พื้นที่โรงเรียนเป็น โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย

สพฐ.ส่งหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนแบบ On Site รวมถึงโรงเรียนที่มีอาคารที่ไม่ได้ใช้จัดการเรียนการสอน ขอใช้พื้นที่เป็น รพ.สนาม รองรับผู้ป่วย COVID-19 ล่าสุดมีรายงานว่ามีโรงเรียนกว่า 30 แห่งได้รับการร้องขอใช้พื้นที่เป็น รพ.สนาม

วันนี้ (19 ก.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นที่ฐาน (สพฐ.) ลงวันที่ 15 ก.ค.2564 ส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

รายละเอียดในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มสูงขึ้น และมีการระบาดไปทั่วประเทศ ส่งผลให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ที่ทำการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและสังคม จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้


1. กรณีที่อาคารสถานที่ที่ไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้ว เช่น สถานศึกษายุบรวม ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม

2. กรณีที่สถานศึกษาไม่ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (On Site) เมื่อมีคำร้องขอใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานการอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

เบื้องต้น มีรายงานรายชื่อโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 30 แห่งใน 28 เขต ได้รับการร้องขอใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม

 

ข่าวจาก : thaipbs

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ