จังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 82 อัตรา

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 82 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 9 อัตรา
(2) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
(3) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 3 อัตรา
(4) ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
(6) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา
(7) ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
(8) ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
(9) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา
(10) ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 2 อัตรา
(11) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 5 อัตรา
(12) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 4 อัตรา
(13) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
(14) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
(1) พนักงานขับรถยนต์ 8 อัตรา เงินเดือน
(2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 4 อัตรา
(3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา
(4) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
(1) คนงานทั่วไป 22 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2564
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเลือกสรรฯ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ https://pathumpao.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทั้งนี้ ผู้ใดมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2475-8940 ต่อ 410 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ