สิงห์อมควันเตรียมขนลุก สธ.เปลี่ยนภาพ-คำเตือนซองบุหรี่ใหม่

สิงห์อมควันเตรียมขนลุก สธ.เปลี่ยนภาพ-คำเตือนซองบุหรี่ใหม่ 10 รูป 20 ข้อความ น่ากลัวกว่าเดิม เริ่มต้นปีหน้า เตือนร้านค้ายังขายรูปแบบเก่ามีโทษ

วันที่ 16 ก.ค.64 นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ.2564 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.2565 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรตเพื่อขายในประเทศไทย ให้ปรับเปลี่ยนฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนถึงพิษภัยและอันตรายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบชุดใหม่ ทดแทนชุดเดิมที่ใช้จัดพิมพ์ลงบนซองมานานกว่า 2 ปี

ซึ่งการปรับเปลี่ยนชุดฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือนเพื่อป้องกันความคุ้นชิน คุ้นเคย จนทำให้ประสิทธิภาพของการกระตุ้นเตือนถึงอันตรายลดลง สอดคล้องกับคำแนะนำและแนวปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดรูปแบบของซองหรือหีบห่อบุหรี่ซิกาแรต ให้ทุกยี่ห้อมีลักษณะรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นพ.ขจรศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ผู้จำหน่ายบุหรี่ซิกาแรตรายย่อย ที่ยังมีบุหรี่ซองรูปแบบเก่าคงค้าง สามารถขายได้ถึงวันที่ 10 เม.ย.65 หรือหากมีความกังวลว่า จะไม่สามารถขายหมดได้ตามกำหนดเวลา ขอให้ร้านค้าปลีกติดต่อตัวแทนผู้ค้าส่ง ผู้นำเข้า ผู้ผลิต เพื่อส่งคืนบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่าต่อไป

ขอเน้นย้ำไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีการลงตรวจบังคับใช้กฎหมายในทุกจังหวัดทั่วประเทศ หากพบร้านค้าฝ่าฝืนขายบุหรี่ซิกาแรตซองรูปแบบเก่า หลังวันที่ 10 เม.ย65 จะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มิได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประกาศฉบับใหม่มีการกำหนดบังคับเรื่องของสี ฟอนต์ และขนาดตัวอักษร โดยตัวซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรตให้ใช้แบบอักษร “TH SarabunPSK” ชื่อตราขนาดไม่เกิน 20 พอยท์ ชื่อรุ่นย่อยไม่เกิน 15 พอยท์ ชื่อผู้ผลิตหรือนำเข้าไม่เกิน 10 พอยท์ ใช้สีเทาอ่อน รหัสสี Pantone Cool Grey 2 C บนพื้นสีน้ำตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน รหัสสี Pantone Opaque Couche -Pantone 448 C ส่วนบนกล่อง กระดาษหุ้มซอง หรือคาร์ตอน ให้ใช้แบบอักษร “TH SarabunPSK” ชื่อตราขนาดไม่เกิน 40 พอยท์ ชื่อรุ่นย่อยไม่เกิน 30 พอยท์ ชื่อผู้ผลิตหรือนไเข้าไม่เกิน 20 พอยท์ ใช้สีเทาอ่อน รหัสสี Pantone Cool Grey 2 C บนพื้นสีน้ำตาลอมเขียวแก่ประเภทสีด้าน รหัสสี Pantone Opaque Couche -Pantone 448 C

นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีการแสดงฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนพิษภัยบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบเป็นรูปภาพ 4 สี จำนวน 10 รูปแบบ ดังนี้ 1.บุหรี่ฆ่า 1 ใน 2 ของคนที่ไม่เลิกสูบ 2.บุหรี่ทำลายหัวใจ 3.สูบระหว่างตั้งครรภ์ คลอดลูกปากแหว่ง 4.สูบแล้วเป็นมะเร็ง 5.สูบบุหรี่ทำร้ายเชื้ออสุจิ 6.สูบแล้วยิ่งเสี่ยงเป็นวัณโรค 7.สูบแล้วเป็นมะเร็งปอด

8.บุหรี่เผาปอด 9.สูบแล้วเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพาต และ 10.มะเร็งปากจากสูบบุหรี่ โดยให้จัดพิมพ์ทั้ง 10 แบบคละกันไปในอัตรา 1 แบบต่อ 5 พันซองหรือภาชนะบรรจุ โดยต้องมีขนาด 5.5×7.39 เซนติเมตร

โดยต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพจากต้นแบบที่ขอรับจากกรมควบคุมโรค โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดทั้ง 2 ด้านที่ตำแหน่งชิดขอบด้านบนสุดและชิดขอบด้านซ้ายของซองหรือภาชนะ

ส่วนการพิมพ์ฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบมี 10 แบบ แต่ละแบบมี 2 ข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน ดังนี้ 1. สูบแล้วยิ่งเสี่ยงเป็นวัณโรค / เป็นวัณโรคแล้วสูบตายเพิ่ม 3 เท่า 2. สูบในบ้านเลิกยาก / สูบในบ้านลูกเสี่ยงติดบุหรี่ 3. สูบแล้วเป็นมะเร็งตายทรมาน / บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็ง 20 ชนิด 4.นิโคตินในบุหรี่เป็นสารพิษ / นิโคตินเป็นพิษทำร้ายสมอง

5.สูบแล้วไขมันไม่ดีเพิ่มขึ้น / สูบแล้วหลอดเลือดเสื่อม 6.ขายบุหรี่แก่เด็กทำร้ายลูกหลาน / 7 ใน 10 ของเด็กที่ติดบุหรี่เลิกไม่ได้ 7.ทุกมวนที่สูบทำร้ายปอด / สูบแล้วปอดอักเสบเรื้อรัง 8.สูบแล้วเส้นเลือดอุดตัน / สูบแล้วหัวใจวาย 9.สูบแล้วเป็นมะเร็งตับ / สูบแล้วเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ และ 10.ความดันสูงแล้วสูบเป็นอัมพาตเร็ว / เป็นเบาหวานแล้วสูบโรคแทรกมาเร็ว โดยให้พิมพ์ในอัตรา 1 แบบต่อ 5 พันซอง และ 1 แบบต่อ 500 กล่องวัสดุ กระดาษหุ้มซอง หรือภาชนะบรรจุ (Carton)

ทั้งนี้ ให้จัดพิมพ์ 1 แบบต่อซองหรือภาชนะบรรจุ แต่ละด้านจัดพิมพ์ข้อความที่ไม่ซ้ำกัน จัดพิมพ์บนพื้นที่ขนาดกลางของซองหรือภาชนะบรรจุที่มีพื้นที่ด้านที่มากที่สุด ระหว่าง 42-50 เซนติเมตรทั้ง 2 ด้าน พื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละด้าน พิมพ์เป็นอักษรภาษาไทยสีดำบนพื้นสีเหลือง ขนาดโดยประมาณ 2×5.2 เซนติเมตร

ส่วนบนกล่อง Carton จัดพิมพ์พื้นที่ด้านมากที่สุดระหว่าง 235-240 เซนติเมตร และด้านที่น้อยที่สุด 117-120 เซนติเมตร ทั้ง 2ด้าน พื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละด้าน อักษรภาษาไทยสีดำบนพื้นสีเหลือง ขนาด 4.5×16.2 เซนติเมตร

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ