ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัคร จนท.ส่วนพัสดุ ป.ตรี มีประสบการณ์1ปี

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • (1) มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
  • (2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
  • (3) มีประสบการณ์ทำงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร


  • (1)  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
  • (2)  สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]
  • (3) สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ “สมัครงาน”
  • (4)  สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2285

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : https://www.dad.co.th/career-detail.php?p=4769

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ