ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมวิชาการ

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมวิชาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะสรรหาได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด
1. สมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร CAT 2 ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-576-6000 ต่อ 8718
2. สมัครทางออนไลน์ โดย Download ใบสมัครที่ www.pccms.ac.th คลิกเลือกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หัวข้อ : รับสมัครบุคลากร – แบบฟอร์มสมัครงานและแบบฟอร์มทดสอบทางอารมณ์ EQTEST] ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งกลับมายังอีเมล [email protected]
3. สมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน” ส่งมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ