ภูเก็ต เข้ม! คนพื้นที่แดงเข้ม ฉีดวัคซีนเข้าจังหวัด ต้องโชว์ผลตรวจโควิด

ภูเก็ต ออกคำสั่ง คนพื้นที่สีแดงเข้ม ฉีดวัคซีนแล้วเข้าจังหวัด ต้องโชว์ผลตรวจโควิดไม่เกิน 7 วัน พร้อมสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการป่วยหรือสงสัยรีบพบแพทย์ด่วน

วันที่ 11 ก.ค.2564 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3860/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สำหรับคนไทยจากต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

โดยมีสาระสำคัญการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตของคนไทยจากต่างจังหวัด หรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ (ท่าเรือ) ทุกท่า ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ผู้เดินทางยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีที่เดินทางมากับผู้ปกครอง ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดและต้องถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัดต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิดหรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน

ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ


กรณี นักเรียนนักศึกษาอายุไม่ถึง 18 ปี ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ตเพื่อการเรียนการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาหรือศึกษาธิการจังหวัดออกบัตรประจำตัวเป็นรูปแบบเดียวกัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR และออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือน

ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต แสดงเอกสารหลักฐานข้างต้นต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต

ให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค หากพบอาการป่วยหรือสงสัยว่ามีอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 ให้พบแพทย์โดยด่วน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สำหรับจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น 10 จังหวัด ประกอบด้วย

 • กรุงเทพมหานคร
 • สมุทรปราการ
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • นครปฐม
 • สมุทรสาคร
 • สงขลา
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • นราธิวาส

พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 24 จังหวัด

 • พระนครศรีอยุธยา
 • ฉะเชิงเทรา
 • สุพรรณบุรี
 • สระบุรี
 • ชัยนาท
 • นครนายก
 • นครสวรรค์
 • อ่างทอง
 • อุทัยธานี
 • ปราจีนบุรี
 • สิงห์บุรี
 • ลพบุรี
 • สมุทรสงคราม
 • กาญจนบุรี
 • ราชบุรี
 • เพชรบุรี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ชลบุรี
 • ระยอง
 • นครราชสีมา
 • ตาก
 • นครศรีธรรมราช
 • กระบี่
 • ระนอง

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ