องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน 26 อัตรา

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 26 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 12-26 กรกฎาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2564

1.ผู้ช่วยครู จำนวน 22 อัตรา
1. กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา 4 อัตรา
2. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 4 อัตรา
3. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 4 อัตรา
4. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา
5. กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
6. กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
7. กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
8. กลุ่มวิชาเอกเคมี 1 อัตรา
9. กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา
10. กลุ่มวิชาเอกไฟฟ้า 1 อัตรา
11. กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา

2. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

3. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-26 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://aypao.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ