จองวัคซีน โมเดอร์นา รพ.เกษมราษฎร์ – บำรุงราษฎร์ เข็มละ 1,650 บาท เริ่ม 9 ก.ค. 64

เปิดขั้นตอนจองวัคซีนโมเดอร์นา กับโรงพยาบาลเอกชน เครือเกษมราษฎร์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข็มละ 1,650 บาท เริ่ม 9 โมง 9 กรกฎาคม 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจองวัคซีนโควิด โมเดอร์นา ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกผ่านช่องทางโรงพยาบาลเอกชน แม้หลายแห่งจะได้รับการจองหมดอย่างรวดเร็ว แต่วันนี้ (9 กรกฎาคม) ยังคงมีการเปิดให้จองผ่าน 2 โรงพยาบาลชื่อดัง รายละเอียดดังต่อไปนี้

จองวัคซีน โมเดอร์นา กับโรงพยาบาลเครือเกษมราษฎร์, การุญเวช และเวิลด์เมดิคอล

ข้อควรรู้ก่อนจองวัคซีน

– เปิดให้จอง 09.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

– ราคาเข็มละ 1,650 บาท จองผ่านเว็บไซต์ ksbrhospital.com หรือ กดที่นี่

– ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีน ให้ผู้ชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนก่อน ได้รับการจัดสรรก่อน

ข้อแนะนำก่อนฉีดวัคซีน

1. ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์

2. สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาก่อน

– ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์

3. สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใด ๆ มาแล้ว ควรเว้นระยะการฉีดอย่างน้อย 6 เดือน

– กรณีฉีด ซิโนแวค มาเเล้ว 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วยโมเดอร์นา ควรฉีดอีก 1 เข็ม

– กรณีฉีด แอสตร้าเซนเนก้า มาเเล้ว 2 เข็ม หากกระตุ้นด้วยโมเดอร์นาควรฉีดอีก 1 เข็ม (ตามผลวิจัยฯ)

การคืนเงิน

1. กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

– ขอรับเงินมัดจำคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง

– แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนในลอตต่อไป

2. กรณีที่ท่านทำการจองและชำระเงินค่ามัดจำมาแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อที่ 1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

ทั้งนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย โดยห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– โทร. 1218 กด 8

– โทร.02-339-0000

จองวัคซีน โมเดอร์นา กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ข้อควรรู้ก่อนจองวัคซีนโมเดอร์นากับบำรุงราษฎร์

– เปิดให้จอง 09.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

– ราคาเข็มละ 1,650 บาท จองผ่านเว็บไซต์ bumrungrad.com หรือ กดที่นี่

ข้อแนะนำสำหรับผู้สนใจจองวัคซีนโมเดอร์นา และลำดับการจัดสรรของบำรุงราษฎร์

1. บุคคลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน สามารถฉีดโมเดอร์นา 2 เข็ม ห่างกัน 28 วัน

2. บุคคลที่ได้รับวัคซีน ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ฉีดให้ครบ 2 เข็มก่อนและห่างไป 3-6 เดือน สามารถใช้โมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) 1 เข็ม “โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์”

3. บุคคลที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ฉีดให้ครบ 2 เข็ม โดยยัง “ไม่มีความจำเป็นต้องจองโมเดอร์นา” เพื่อเป็น Booster Dose เพราะแอสตร้าฯ 2 เข็ม สามารถป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่รวมถึงสายพันธุ์เดลตาได้ (หากต้องการ Booster Dose ให้รอ แอสตร้าฯ เจเนอเรชั่นใหม่ป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ หรือ( Multi-variant vaccine)

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ