เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม นั่งเลขานายก อบจ. สมุทรปราการ เทียบเงินเดือนได้เท่าไหร่?

เทียบเงินเดือน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หลังพบรายชื่อ “เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” ปรากฎในทำเนียบผู้บริหาร

จากกรณีที่ชาวเน็ตแห่แชร์ทำเนียบผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และพบรายชื่อของ เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม ในชุดข้าราชการสีกากี พร้อมระบุตำแหน่ง “เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ” ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของเลขาฯ คุณแม่ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ. สมุทรปราการ จนสร้างความสนใจให้กับโลกโซเชี่ยลเป็นอย่างมาก

การรับตำแหน่งในส่วนของข้าราชการใดๆ ก็ตาม สิ่งที่จะต้องตามมาคือหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ที่จะต้องคอยประสานทั้งในส่วนของราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงจะต้องมีความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล และแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจต่างๆ เพื่อให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มิใช่น้อย แต่ด้วยบทบาทภารกิจที่หนักอึ้งเช่นนี้ย่อมมีผลตอบแทนเป็นเงินเดือนด้วยเช่นกัน อยากรู้หรือเปล่าว่าตำแหน่งเลขานุการยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ Sanook Money มีคำตอบมาฝากกัน

จากการตรวจสอบข้อมูล จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 พบว่าเงินเดือนแต่ละตำแหน่งมีดังนี้

  • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 75,530 บาท
  • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 45,540 บาท
  • เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 19,440 บาท
  • ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 13,880 บาท
  • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 30,540 บาท
  • รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 24,990 บาท
  • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 19,440 บาท

สรุป ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเดือนรวม 19,440 บาท

 

ข่าวจาก : sanook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ