กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงาน 15 อัตรา ไม่ผ่าน ก.พ. 7-30 ก.ค.64

 

กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-30 กรกฎาคม 2564

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. นักทรัพยากรบุคคล 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

5. นายช่างโยธา 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

6. พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3

7. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ม.3

8. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ป.6

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service” แบนเนอร์ “รับสมัครงานออนไลน์ job online” หรือเว็บไซต์ http://treasury.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ