สำนักงานสรรพากรภาค 9 รับสมัครพนักงานราชการ 53 อัตรา 12-16 ก.ค.64

 

สำนักงานสรรพากรภาค 9 (ภาคอีสานตอนล่าง) รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสรรพากรภาค 9 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร 53 อัตรา (อัตราว่างแยกตามหน่วยสอบ) วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

สำนักงานสรรพากรภาค 9 จะรับสมัครสอบเป็นรายหน่วยสอบ แยกตามหน่วยงาน ในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 9 จำนวน 9 หน่วยสอบ ดังนี้

1) หน่วยสอบที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1 (8 อัตรา)
2) หน่วยสอบที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 (6 อัตรา)
3) หน่วยสอบที่ 3 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ (5 อัตรา)
4) หน่วยสอบที่ 4 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ (7 อัตรา)
5) หน่วยสอบที่ 5 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร (4 อัตรา) 6)
หน่วยสอบที่ 6 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ (6 อัตรา)
7) หน่วยสอบที่ 7 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ (6 อัตรา)
8) หน่วยสอบที่ 8 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี (7 อัตรา)
4) หน่วยสอบที่ 9 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ (4 อัตรา)

สำนักงานสรรพากรภาค 4 จะดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
เข้าไปที่ระบบการรับสมัครที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ที่ http://www.rd.go.th > สมัคร เข้ารับราชการ> พนักงานราชการ > หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เฉพาะกิจ”

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ