“การสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ของเอกชนไม่สามารถทำได้ต้องดำเนินการโดยรัฐบาลความคิดที่สั่งซื้อช่วงแรกเมื่อช่วงเดือนมกราคมจึงสะดุดกระทั่งช่วงเดือนเมษายนได้รับข้อมูลว่าเอกชนสามารถจองซื้อได้แต่ต้องให้องค์การเภสัชฯเซ็นสัญญาแต่ที่เราจองวัคซีนโมเดอร์นาไว้จนมาวันนี้ กลับติดค้างที่การทำงานของหน่วยงานรัฐทั้งที่ผ่านมาแล้วตั้งหลายเดือนเหตุใดการพิจารณาของอัยการสูงสุดยังไม่สิ้นสุดเสียที
วันนี้เข้าสู่เดือนกรกฎาคมแล้วต่อให้สามารถแจ้งตัวเลขยอดจองแล้วทำสัญญาได้ยังต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก 4 เดือน จึงจะมีการจัดส่งในขณะที่ประเทศไทยต้องการวัคซีนอย่างเร่งด่วนเพื่อหยุดยั้งการระบาดที่กำลังเข้าสู่ภาวะที่ควบคุมได้ยากจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขในการรับวัคซีนแต่ทุกอย่างไม่เกิดผลเหตุเพราะความล่าช้าในการทำงานของรัฐบาล”ผมก็ยังไม่ทราบว่าการสั่งจองของประชาชนที่มีเข้ามาอย่างมากมายจนระบบล่มจะดำเนินการอย่างไรต่อไป”


ข่าวจาก คมชัดลึก