ศูนย์การทหารราบ รับสมัครพนักงานราชการ 28 อัตรา 12-16 ก.ค.64


 

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครพนักงานราชการ 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ชาย 2/หญิง 10) 12 อัตรา วุฒิ ม.3

2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ชาย) 1 อัตรา วุฒิ ม.3

3. ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ (ชาย 1/หญิง 1) 2 อัตรา วุฒิ ม.3

4. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ (หญิง) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

5. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (หญิง) 6 อัตรา วุฒิ ปวช.

6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล (หญิง) 6 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 โดยกรอกข้อมูลการสมัครผ่านทาง ระบบอินเทอร์เน็ต https://forms.gle/FKmL3EFM1ai69D2H7 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) และผู้สมัครจะต้องส่ง ใบสมัคร (ผนวก ข) พร้อมตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนการยืนยันส่งใบสมัคร พร้อมเอกสาร เมื่อส่งใบสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก และถือว่าข้อมูล ดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสอบ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ