สวพ.ทบ. รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 5-9 กรกฎาคม 2564


 

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ (ชาย) 4 อัตรา วุฒิ ม.3

2. ตำแหน่ง ช่างทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค (ชาย) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

กำหนดเปิดรับสมัครฯ ทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียวเท่า โดยสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก http://www.ardothailand.com แล้วดำเนินการกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องในใบสมัคร พร้อม แนบไฟล์เอกสารหลักฐานตามข้อ 4 แล้วส่งมาที่ E-mail address : [email protected] ในระหว่างวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 (หากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นเป็นเท็จ ไม่ตรงตามความ จริง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในครั้งนี้)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ