กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา 5-9 ก.ค.64

 

กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ
1. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

2. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

3. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

4. ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

5. ช่างประปา กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

6. ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว)1 อัตรา วุฒิ ปวช.

7. ซ่างสี กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว)1 อัตรา วุฒิ ปวช.

8. พนักงานขับรถทุ่นแรง กลุ่มงานบริการ ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว)  1 อัตรา วุฒิ ม.6

9 พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว)  2 อัตรา วุฒิ ปวช.

10. พนักงานสูทกรรม กลุ่มงานบริการ ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ม.6

11. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 4 อัตรา วุฒิ ม.6

12. พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (ปฏิบัติงานที่ อ.ตาคลี จว.นครสวรรค์) 1 อัตรา วุฒิ ม.6

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องประชุม กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 3 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 ในเวลาราชการ โทร.0 3726 1497 ต่อ 4-2918 หรือดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กองบิน 3 (www.wing3.rtaf.mi.th)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ