กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 96 อัตรา 12-20 ก.ค.64

 

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 กรกฎาคม 2564

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ เทียบเท่า 61 อัตรา (ชาย, หญิง)

 • พนักงานบริการ บก.ขส.ทบ. 36 อัตรา
 • พนักงานธุรการ 2 อัตรา
 • พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 1 อัตรา
 • ลูกมือช่าง 19 อัตรา

กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานบริการ วุฒิ ปวช. สาขา การบัญชี 1 อัตรา (ชาย, หญิง)

 • พนักงานการเงินและบัญชี บก.ขส.ทบ. 1 อัตรา

กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานเทคนิค 34 อัตรา วุฒิ ปวช. (ชาย, หญิง)

 • ช่างโยธา 2 อัตรา
 • ช่างโลหะ 4 อัตรา
 • ช่างกลโรงงาน 3 อัตรา
 • ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 16 อัตรา
 • ช่างแบตเตอรี่ 1 อัตรา
 • ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 3 อัตรา
 • ช่างไม้ 1 อัตรา
 • ช่างสี 4 อัตรา

ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 0830 – 1600 ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 – 2241 – 0954 และ โทร.ทบ.(ทหาร) 94510)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ