ประกันสังคม เคาะเงินช่วยผู้ประกันตน 7,500 – รัฐบาลให้อีก 2,000 ใครได้บ้าง เช็กเลย !

ประกันสังคม จ่ายเงินชดเชยสิทธิประโยชน์ว่างงานเหตุสุดวิสัยแก่ลูกจ้าง 7,500 บาท รัฐบาลสมทบเพิ่มอีก 2,000 บาท ใครมีสิทธิ์ได้บ้าง เช็กเลย

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลงภายหลังการประชุมคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจเพื่อหารือถึงมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หลังมีการออกประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 25

มีผลบังคับใช้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลครอบคลุม 6 จังหวัด

– กรุงเทพมหานคร

– จังหวัดนครปฐม

– จังหวัดนนทบุรี

– จังหวัดปทุมธานี

– จังหวัดสมุทรปราการ

– จังหวัดสมุทรสาคร

4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

– จังหวัดนราธิวาส

– จังหวัดปัตตานี

– จังหวัดยะลา

– จังหวัดสงขล

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

– ธุรกิจการก่อสร้าง ที่มีการปิดไซต์งาน

– ร้านอาหารที่ให้เปิดบริการเฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้น (Take Away)

โดยทางประกันสังคมได้มีการเยียวยา ดังนี้

– จ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์ว่างงานเหตุสุดวิสัยแก่ลูกจ้าง ร้อยละ 50 ของฐานเงินเดือน สุงสุดไม่เกิน 7,500 บาท

– ภาครัฐสมทบเงินเพิ่มเติมทางให้แก่ลูกจ้างในระบบประกันสังคม 2,000 บาทต่อราย กรณีลูกจ้างถูกลดเงินเดือนหรือบางธุรกิจไม่จ่ายเงินเดือน

– นายจ้าง ผู้ประกอบการ ในระบบประกันสังคม จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท ต่อจำนวนลูกจ้างในบริษัท สูงสุดไม่เกิน 200 คน เป็นระยะเวลา 1 เดือน

ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาบ้าง ?

– เงินสมทบเพิ่มเติม 2,000 บาท จะจ่ายให้แก่ลูกจ้างสัญชาติไทยเท่านั้น จำนวนประมาณ 690,000 คน

– ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมเพิ่มเติมว่ามีจำนวนเท่าไร

– แรงงานต่างด้าวในระบบประกันสังคมจะได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมายประกันสังคม

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ